reFEM-Onco-Ro

Uniunea europeana
Guvernul Romaniei
Poca
Instrumente structurale

 

ReFormarea și Eficientizarea Managementului Oncologic în Romania – 111379

 

În data de 21.08.2018 Fundația Renașterea, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare cu POCA (Programul Operațional Capacitatea Administrativă ), în vederea implementării proiectului ReFormarea și Eficientizarea Managementului Oncologic în Romania (reFEM-Onco-Ro), ce va fi desfașurat în parteneriat cu INSP (Institutul Național de Sănătate Publică ).

Durata implementarii proiectului este de 16 luni. Scopul proiectului este: creșterea gradului de conștientizare și recunoaștere în societatea noastră a importanței screening-ului în documentele legislative și nevoia de adoptare a unui comportament preventiv în afecțiuni oncologice în rândul populației generale.

Principalele obiective ale proiectului sunt: promovarea activităților și obiectivelor proiectului în rândul persoanelor din grupul țintă și a stakeholderilor din domeniu, creșterea nivelului de conștientizare asupra importanței prevenției și screening-ului în domeniul afecțiunilor oncologice, creșterea nivelului de conștientizare asupra importanței identificării și propunerii unor schimbări legislative care să răspundă nevoilor populaței generale.

Rezultatele principale propuse:

Cele 5 activitati principale propuse in cadrul proiectului, sunt:

 

ribbon

 

 

 

 

 

Sponsori
  • global
  • pfizer
  • mccann
  • novartis
  • novartis
  • roche
  • catena
  • bt
  • lowe
  • united-media