Asociația de pacienți

Pacientele Renașterea s-au reunit într-un grup care depune eforturi pentru a promova depistarea precoce și a îmbunătăți calitatea vieţii persoanelor care suferă de afecțiuni oncologice sau alte boli cronice. Asociația va oferi servicii de asistenţă şi informaţii pacienţilor, îngrijitorilor şi familiilor acestora şi va pune în legătură persoane care se confruntă cu probleme similare.

Asociația are ca scop promovarea, organizarea și reprezentarea în țară și străinatate a acțiunilor umanitare destinate protejării și promovării drepturilor și intereselor persoanelor diagnosticate cu cancer, precum și a celor care au afecțiuni cu risc de a degenera în aceste tipuri de cancer sau alte afecțiuni cronice. De asemenea, are ca scop promovarea, organizarea și reprezentarea, în țară și străinatate, a acțiunilor destinate medicinii personalizate, acordării de asistență integrată medicală, psiho-socială și consiliere de specialitate.

Obiectul de activitate al Asociației constă în:

Formular de înregistrare:


    “Conform Legii 677/2011 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,cu toate modificarile si completarile ulterioare,prin completarea acestui formular imi exprim expres si neechivoc consimtamintul cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal furnizate in baza acestuia,inclusiv starea de sanatate,in scopuri relative la prestari de servicii de sanatate,scopuri statistice ,cercetare stiintifica si/sau de marketing, precum si cu privire la dezvaluirea datelor catre orice persoana implicata in realizarea scopurilor indicate. Am luat cunostinta de faptul ca pot exercita toate drepturile prevazute de Legea 677/2011 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date ,cu toate modificarile si completarile ulterioare” in mod special urmatoarele drepturi: dreptul la informare,dreptul de acces la date,dreptul de interventie asupra datelor,dreptul de opozitie,dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa justitiei. Am luat la cunostinta ca Fundatia Renasterea este operator de date cu caracter personal,inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracer Personal,sub numarul 1945.


    Sponsori
    Legal Advisers