Proteze mamare

Serviciul de protezare mamară se adresează pacientelor cu sectorectomie (excizia unui sector al sânului), mastectomie (amputația sânului). Protezele mamare externe din silicon și alte accesorii pentru îmbunătățirea imaginii corporale sunt gratuite, iar campaniile vor fi anunțate în funcție de fondurile obținute în urma campaniilor desfășurate de Fundația Renașterea.

Protezarea mamară este completată de informarea și instruirea pacientelor. Cu ajutorul firmei colaboratoare, pacientele învață o serie de exerciții fizice menite să prevină sau să amelioreze unele simptome postoperatorii precum limfedemul, durerea, rigiditatea articulației umarului, învinețirea plăgii chirurgicale sau hematomul. Dincolo de partea medicală, serviciul de protezare mamară se adresează și problemelor de natură psihologică și socială. Pacientele care vin au parte de consiliere psihologică preoperatorie și postoperatorie, primesc sprijin pentru a putea accepta mai ușor schimbarea imaginii corporale.

Prin Ordinul numărul 388/2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost creat cadrul legal pentru decontarea integrală de la buget a unor dispozitive destinate recuperării unor deficienţe şi, implicit, metodologia de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere, acolo unde este cazul.

Proteza externă de sân şi accesoriile (sutien) se acordă pentru femei care au suferit intervenţii chirurgicale – mastectomie totală. Se pot acorda două dispozitive medicale de acelaşi tip (stânga-dreapta), după caz. Termenul de înlocuire pentru fiecare dispozitiv din cele două (stânga-dreapta) este de trei ani.

Astfel CAS decontează, conform Ordinului, suma de 409,33 lei pentru proteza externă de sân şi accesorii.

Pentru obţinerea dispozitivului medical, asiguratul, unul dintre membrii de familie (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), o persoană împuternicită legal în acest sens de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate însoţită de un document justificativ care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate (în copie), prescripţia medicală pentru dispozitivul medical şi declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că deficienţa organică sau funcţională nu a apărut în urma unei boli profesionale, a unui accident de muncă sau sportiv. Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluaţi, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de Casa de Asigurări de Sănătate şi prescripţia medicală.


Sponsori
Legal Advisers