Confidențialitatea datelor

Politică de confidenţialitate Conform Regulamentului 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 Politica de confidenţialitate se aplică tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru: www.fundatiarenasterea.ro.

Denumirea operatorului de date cu caracter personal: FUNDATIA RENASTEREA Proprietarul website-ului https:/fundatiarenasterea.ro – FUNDATIA RENASTEREA Datele personale pe care le prelucrăm de pe site și scopul acestora

1. Cereri de peruci pentru pacientii oncologici
Pentru a beneficia de o peruca prin solicitarea pe site-ul nostru, colectăm următoarele date personale ale dumneavoastră: numele complet, adresa de e-mail și numărul de telefon. Datele personale furnizate de dvs. pe această pagină a site-ului nostru sunt utilizate exclusiv în scopul inscrierii Dvs in programul de donare de peruci din par natural și nu în alte scopuri. Vă asigurăm de confidențialitatea acestor date prin angajamente de confidențialitate semnate de întreg personalul nostru angajat.
Minimizarea datelor personale
Colectarea datelor dumneavoastră personale este limitată strict la minimul necesar integrarii dvs in acest proiect.
Durata de stocare
Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pe o perioadă nelimitată.
În cazul în care vă retrageți consimţământul pentru prelucrarea datelelor personale colectate prin intermediul website-ului, vom şterge toate datele dumneavoastră personale în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile. Dacă stocarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale exprese, putem să vă stocăm datele personale în continuare, pentru acea durată.
Persoane terțe
Nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți.
Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, de ex. dacă divulgarea este o obligație legală, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer.

2. Abonare la newsletter
Temeiuri legale şi scopurile prelucrării Vă prelucrăm numele complet și adresa de e-mail pentru a vă putea transmite articole şi alte materiale informative cu privire la noutățile campaniilor Fundatiei Renasterea si ale Centrelor Medicale Renasterea. Vom folosi informaţiile pe care ni le furnizaţi doar în scopul de a vă furniza serviciile pe care le-aţi solicitat. Atunci când vă abonaţi la materialele noastre informative prin intermediul website-ului nostru, vă vom solicita, de asemenea, şi consimţământul cu privire la prelucrarea datelor personale. Deoarece sunteţi îndreptăţit să ştiţi scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă vom informa înainte de a le prelucra în alt scop decât cel pentru care ni le-aţi încredinţat.
Durata de stocare
Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pentru o perioadă nelimitata. Daca vă retrageți consimţământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale colectate prin intermediul website-ului, sau ne solicitați să ștergem datele personale colectate în orice alt mod, le vom şterge în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile.

3. Securitatea datelor personale
Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor şi ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate şi infrastructura IT corespunzătoare. Mai mult, avem implementată o procedură internă care ne permite să descoperim, să notificăm şi să documentăm orice încălcare a securității în cel mai scurt timp posibil. Dacă descoperim o breşă de securitate în prelucrarea datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile şi libertăţile dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Naţională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale. Veţi fi informat cu privire la breșa de securitate dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile şi libertăţile dumneavoastră.

4. Cunoașteți-vă drepturile
Aveţi următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
1. Dreptul de acces la datele personale. Acest lucru înseamnă că, la solicitarea dumneavoastră, noi vă vom confirma dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale şi/sau vă vom furniza o copie cu aceste date.
2. Dreptul de a obţine rectificarea datelor personale inexacte.
3. Dreptul de a obţine restricţionarea procesării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când:
1. contestaţi acurateţea datelor dumneavoastră personale prelucrate, doar cât timp efectuăm verificări cu privire la acurateţea acestora şi efectuăm actualizările necesare, daca este cazul;
2. prelucrarea datelor personale este nelegală şi vă opuneţi ştergerii datelor dumneavoastră personale,
3. nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării şi dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept legal, sau
4. vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră personale, cât timp există un echilibru între interesul nostru legitim şi dreptul dumneavoastră de a solicita încetarea prelucrării.

 5. Exercitați-vă drepturile
Dacă aveţi orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriţi să ne adresaţi vreo solicitare, precum şi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactaţi la:
– adresa de e-mail: contact@fundatiarenasterea.ro
– tel/fax: 0314.37.99.00
– sediul nostru se afla in Str Virgil Plesoianu nr 87, sector 1, București.
Vom analiza fiecare solicitare în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de o lună.

În cazul în care avem nevoie de mai multe informaţii din partea dumneavoastră sau avem dificultăţi în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră. În cazul în care consideraţi că nu am soluţionat toate cererile dumneavoastră sau sunteţi nemulţumiţi de răspunsurile noastre, puteţi formula o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea de supraveghere vă va informa cu privire la stadiul şi soluţia plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp. De asemenea, puteţi să vă adresaţi instanțelor de judecată împotriva noastră sau a autorităţii de supraveghere.

6. Modificări ale politicii
Dacă ne decidem să modificăm prezenta politică de confidenţialitate pentru a proteja mai bine drepturile şi datele dumneavoastră personale, vom publica o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta. Nicio modificare a politicii de confidenţialitate nu vă va reduce drepturile fără consimţământul dumneavoastră.
Vă mulţumim că ne-aţi încredinţat datele dumneavoastră personale şi că ne-ati acordat timpul necesar pentru a citi politica noastră de confidenţialitate. Vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi dacă mai aveţi orice alte nelămuriri cu privire la datele dumneavoastră personale şi modul în care le prelucrăm.


Sponsori
Legal Advisers