Regulament Tombola Race for the Cure – HAPPY RUN

REGULAMENTUL TOMBOLEI DIN CADRUL “RACE FOR THE CURE ROMANIA – HAPPY RUN” – editia a cincea

ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Organizatorul prezentei tombole este:

➢ FUNDATIA RENASTEREA PENTRU SANATATE, EDUCATIE SI CULTURA, cu sediul in Bucuresti, Strada Virgil Plesoianu nr. 87, cod de identificare fiscala 14216676, reprezentata prin Catalina Negara, in calitate de Director Programe,

 Regulamentul TOMBOLEI a fost intocmit si este facut public, in mod gratuit, pe site-ul- http://fundatiarenasterea.ro/. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Tombolei, urmand ca respectivele modificari sa intre in vigoare numai dupa ce acestea au fost publicate, in prealabil.

CONDITII DE PARTICIPARE

Prezenta tombola este aplicabila oricarei persoane fizice care se inscrie si participa la orice categorie de cursa organizata in cadrul evenimentului Race for the Cure – Happy Run, editia a V-a. Nu pot participa la aceasta tombola angajatii organizatorilor, sotii, parintii, copiii acestora. Prin inscrierea la tombola, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la acest tombola implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

Tombola se desfasoara in ziua de 29 septembrie 2019 – in Parcul Herastrau, intrarea Charles de Gaulle, in cadrul evenimentului Race for the Cure – Happy Run, editia a V-a.

MECANISMUL DESFASURARII TOMBOLEI

Fiecare participant inscris la fiecare categorie de cursa din cadrul evenimentului Race for the Cure – Happy Run, va primi un numar de participare. Acesta va fi printat pe un autocolant ce va avea si o parte detasabila pe care va fi reluat numarul de participare. Pe aceasta parte detasabila, fiecare participant isi va trece numele si prenumele, apoi o va introduce intr-o urna aflata in zona de inscrieri. Dupa finalizarea tuturor categoriilor de cursa, va avea loc festivitatea de premiere a castigatorilor, urmata de extragerea la tombola si desemnarea castigatorului premiului.

DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Desemnarea castigatorului va avea loc in ziua de 29 septembrie 2019, in intervalul orar 11,30-13,00,  dupa ce are loc festivitatea de premiere a castigatorilor la fiecare categorie de cursa. Va fi considerat castigator participantul care va avea in posesia lui cealalata parte a numarului de participare la cursa. In cazul in care o participantul desemnat castigator nu se prezinta in agentia de turism, pentru a intra in posesia premiului pana la data de 4 octombrie, acesta nu se va mai acorda.

PREMIUL

Premiul acordat in cadrul acestei tombole este oferit de PARALELA 45 TURISM S.R.L. si consta intr-un pachet turistic pentru 2 (doua) persoane in Turcia, Antalya, in perioada 14-21.10.2019.

➢Pachetul turistic include urmatoarele servicii:

Valoarea totala a premiului acordat este de… Euro/2 persoane.

Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei tombole nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil catre alte persoane. In cazul in care castigatorul solicita organizatorului servicii turistice suplimentare, fata de cele mentionate mai sus, se obliga sa le achite separat, inainte de data inceperii sejurului. Premiul nu se va acorda in urmatoarele situatii: imposibilitatea unui castigator de a efectua sejurul in perioada indicata, precum si de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

Pentru acordarea premiului, castigatorul tombolei se va prezenta la sediul Organizatorului din Mun. Bucuresti Bd-ul Regina Elisabeta nr. 29-31 sector 5, Tel: 021-311.19.58/59/60; Fax: 021.312.27.74, e-mail: secretariat@paralela45.ro.

TAXE SI IMPOZITE

Conform art. 110 din Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal, veniturile sub forma de premii se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din fiecare premiu. Obligatia calcularii, retinerii si platii impozitului revine organizatorilor/platitorilor de venituri. Nu sunt impozabile veniturile obtinute in bani si/sau in natura, din premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu. Impozitul calculat si retinut in momentul platii este impozit final. Impozitul pe venit astfel calculat si retinut se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

INFORMAREA PARTICIPANTILOR. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate putand fi consultat pe pe site-ul organizatorului. Participarea la tombola implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie colectate, prelucrate si stocate de catre organizator pentru o perioada care justifica temeiul acestor actiuni si conform prevederilor legale, intrand in baza de date a organizatorului, acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia cu respectarea dispozitiilor Regulamentului GDPR NR. 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele si datele sale de identificare sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in materiale tiparite, audio sau video, fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare impotriva organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.

Tuturor participantilor la campania promotionala le sunt garantate drepturile in conformitate cu Regulamentul GDPR nr. 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. Participantii pot solicita Organizatorului sa procedeze la stergerea datelor cu caracter personal din baza de date a acestuia, prin intermediul unei cereri semnate de participant si trimisa Organizatorului, in forma scrisa. Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si a operatorului sau de Marketing Direct privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. Eventualele reclamatii legate de derularea tombolei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului fundatiarenasterea@gmail.com, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

ALTE CLAUZE

Prin participarea la prezenta tombola, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul Tombolei, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament.

Organizatorul, Fundatia Renasterea pentru Educatie, Cultura si Sanatate.


Sponsori
Legal Advisers