Proiect POCA

 

ReFormarea și Eficientizarea Managementului Oncologic în Romania (reFEM-Onco-Ro)

Cod Proiect 111379

În data de 21.08.2018 Fundația Renașterea, în calitate de beneficiar,  a semnat contractul de finanțare cu POCA (Programul Operațional Capacitatea Administrativă), în vederea implementării proiectului ReFormarea și Eficientizarea Managementului Oncologic în Romania (reFEM-Onco-Ro), ce va fi desfașurat în parteneriat cu INSP (Institutul Național de Sănătate Publică).

Durata implementarii proiectului este de 16 luni. Scopul proiectului este: creșterea gradului de conștientizare și recunoaștere în societatea noastră a importanței screening-ului în documentele legislative și nevoia de adoptare a unui comportament preventiv în afecțiuni oncologice în rândul populației generale.

Principalele obiective ale proiectului sunt: promovarea activităților și obiectivelor proiectului în rândul persoanelor din grupul țintă și a stakeholderilor din domeniu, creșterea nivelului de conștientizare asupra importanței prevenției și screening-ului în domeniul afecțiunilor oncologice, creșterea nivelului de conștientizare asupra importanței identificării și propunerii unor schimbări legislative care să răspundă nevoilor populaței generale.

În cadrul proiectului, va fi implementat un instrument independent de monitorizare a politicilor publice prin culegerea datelor la nivel local, va avea în principal în vedere în domeniul politicilor și programelor aplicabile screening-ului pentru cancerul de col uterin, programele de guvernare, strategiile existente în domeniul sănătății, planurile de acțiune, politicile în domeniul incluziunii sociale, programele operaționale, problemele care apar pe parcursul guvernării și care au un impact economic, social și ecologic semnificativ,( precum modificările instituționale care au survenit în urma implementării anterioare a politicii publice (în domeniul sănătății femeii-afecțiuni oncologice) la nivel național, dar mai ales la nivel local, întrucât responsabilitatea implementării politicilor naționale cade în sarcina autorităților locale; modificările asupra situației grupurilor-țintă vizate, atat pe parcursul implementării, cât și la finalizarea acesteia; costurile implementării și

respectarea termenelor și a conținutului activităților din cadrul planului de acțiune; întârzierile în realizarea activităților și motivul producerii lor.)

La finalizarea proiectului, propunerea de politică publică alternativă în domeniul screening-ului pentru cancerul de col uterin va fi înaintată către aparatul de lucru al Guvernului, ori direct Prim-Ministrului.

 

 

 

 

 

Sponsori